Saturday, June 14, 2014

FPDV / Collaboration > illustration by Victoria Dutu & text by Károly Sándor Pallai / Hongrie & Roumanie

poem in Turkish and English translation by Károly Sándor Pallai 
illustration > Victoria Dutu

TAKSİM MEYDANIMIZ / Anikó’ya

Hepimizin yüreklerinde bir takɪm  
Taksim Meydanlarɪmɪzı battɪlar. 
Dövme gibi ciltimlerimizin üstünde:  
geçmişin dehşeti.  
Zira şimdiki asɪrda avarelik boş
anlamasɪ zor, bederler her yerde buhran geçiriyorlar. 
Şiir alanɪ başkalaşmak lâzɪm, 
iliklerine kadar bir çɪğlɪğı 
hizmet etmesi için.  
İsteri, felsefeli sinir ağrısı filozofik.  
Histeri ümit yine geriledi, nefesi donmuş.
Bu zayıflamıs ve sarhoş dünyaya barɪşı getiren, kahraman kim olacak?
Cahillik, körlük ve karışıklık yönetiyorlar bizi.

UR TAKSIM SQUARE / for Anikó

There are numerous Taksim Squares
etched in everyone’s heart.
Like a tattoo on our skin:
the dismay of the past.
Inaction is obsolete as the present is
difficult to understand, values are in
crisis everywhere. 
Poetry has to be transformed
in order to serve as a howl 
cutting to the bones. 
A hysteria, a philosophical neuralgia.
Even the hope recoiled, the breath froze. 
Who will be the conciliatory hero of this emaciated, drunken world ?
Idiocy, blindness and disarray command. 

No comments:

Post a Comment